ವಿವರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮಳೆ ನೀರು ಸುಗ್ಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಸದ ಅನಂತ್‍ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು

  Add to Favorites
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ
Date 21 Mar 2011