ವಿವರಣೆ

ಸರಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ಜಯನಗರ ನಾಗರೀಕರ ಸಂಘವು ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.

  Add to Favorites
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ
Date 21 Jul 2014